Vi ombesörjer:

  • Funktionskontroll samt service av brandventilationer.
  • Funktionstesterna dokumenteras, vilket säkerställer att fastighetsägaren har fullgjort sina åtaganden.

Om så erfordras ombesörjer vi även:

  • Byte av rökluckor/takljus
  • Elinstallationer
  • Utrymningsplan
  • Serviceavtal
  • Service av brandsläckare och brandposter - Årlig kontroll, omladdning, SBA-arbete, mm
  • Service av utrymningsarmaturer/ nödljusarmaturer - Årlig kontroll, batteribyte, lysrörsbyte, mm

Årlig kontroll av rökluckor

Brandgasventilationer tillhör de installationer i fastigheten som lättast glöms bort. Den ska bara finnas där och fylla en funktion den dag det brinner!

För att vara säker på att brandgasventilationerna verkligen fungerar måste de underhållas och kontrolleras med jämna mellanrum. Utförd kontroll och service dokumenteras genom protokoll till beställaren.

Läs mer om Brandgasventilatorer och takljus på icopal.se.

Kontakta oss

Har du ett projekt du planerar, eller vill du ha en besiktning på ditt tak?

IcopalTak hjälper dig att göra de smartaste takvalen. Kontakta oss gärna för en informell chatt.