Få en inblick i bredden av det vi levererar

IcopalTak lägger platta tak på allt från privata hem och garage till kommersiella byggnader och utför noggrann service och underhåll.

Omläggning av shingeltak

Omläggning av shingeltak

Falköping
Funäsdalen

Funäsdalen

Säffle

Kv. Jagaren, Halmstad

Kv. Jagaren

Halmstad

Rondo Plast - Polykemi, Ystad

Rondo Plast - Polykemi

Ystad

Elmia

Elmia

Jönköping

Listtäckning, Råå

Listtäckning

Råå

Schenker

Schenker

Halmstad

Sjöbodar i Sunnanå

Sjöbodar

Sunnanå

Nordkalk

Nordkalk

Flaggskepparen, Malmö

Flaggskepparen

Malmö