Få en inblick i bredden av det vi levererar

IcopalTak lägger platta tak på allt från privata hem och garage till kommersiella byggnader och utför noggrann service och underhåll.

Listtäckning

Listtäckning

Jönköping

Kv. Jagaren, Halmstad

Kv. Jagaren

Halmstad

Villor, Landskrona

Villor

Landskrona

Värnamo

Värnamo

Värnamo

Lindab Arena, Ängelholm

Lindab Arena

Ängelholm

Sjöbodar i Sunnanå

Sjöbodar

Sunnanå

Kv. Kilot 2 Halmstad

Kv. Kilot 2 Halmstad

Halmstad

The Nest - Solna

The Nest

Solna, Mineralull & Mono PM
Omläggning av shingeltak

Omläggning av shingeltak

Falköping
Biblioteket

Biblioteket

Halmstad