Vi tar ansvar för ditt tak.

Med Icopal Entreprenad AB´s långa erfarenhet kan vi ge Dig precis den service och trygghet Du har rätt att kräva från anbud till färdig produkt.

Icopal Entreprenad AB använder uteslutande tätskiktsprodukter från ledande fabrikanter, som vi vet håller måttet för de stora påfrestningar byggnadskonstruktionen utsätts för.

Våra tätskiktsspecifikationer uppfyller brandklass BROOF (t2), och våra tätskiktsmontörer har alla certifikat för ”Heta arbeten för tätskikt” enligt Svenska Brandförsvarsföreningens säkerhetsregler.

Alla våra tätskiktsmontörer utbildas kontinuerligt för att hålla högsta klass på arbetets utförande. För mer information om heta arbete ser vår policy.

Icopal entreprenad AB är medlem i TIB (Takentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier).

Kräv besked om din garanti!

  • Är premien betald för alla 15 åren?
  • Omfattas både arbete och material?
  • Är materialen typgodkända?
  • Regleras skadan enligt svensk lag?