Faktureringsadress

Faktureringsadress för Icopal Entreprenad AB, org nr 556375-1535, med filialerna: Takringen i Jönköping / Värnamo och Falköpings Tak. 

BGC-id HTG4078
FE143
105 69 Stockholm 
entreprenadfakturase@bmigroup.com

Den fulla adressen måste återfinnas på fakturan och kuvertet, Ni kommer annars att få fakturan i retur för komplettering. Vi scannar våra leverantörsfakturor hos Bankgirocentralen BGC AB. 

Förutom uppgifter enl. gällande faktureringsregler ska följande uppgifter alltid framgå av fakturan och stå på samma ställe på fakturan: 

  • Ett namn under rubrik ”Er referens” som består av ett för- och efternamn
  • samt en Märkning, ett 6 eller 7 ställigt Objektsnr /Ordernr.  (T.ex.  0667000 eller V67000)

Ev. uppgift om omvänd skattskyldighet + Ert organisationsnummer.

Det är viktigt att kuverten endast innehåller fakturor och bilagor.
Annan post till ekonomiavdelningen skickas som tidigare till Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö.

Ni som mailar en PDF-faktura:
Mailadress: entreprenadfakturase@bmigroup.com   
Fakturan ska innehålla adress angiven ovan.

  • Bildformat ska vara PDF
  • 1 faktura per mail (+ ev. bilagor i samma fil, t ex sid 2, 3 osv)
  • Inga bilder eller filer i annat format bifogade eller infogade i e-postmeddelandet
  • Bildfilsnamnet får ej innehålla bokstäverna å, ä, ö eller specialtecken
  • Meddelanden eller konversationer kan inte skickas i mail med fakturan

Vi har även en EDI-lösning, vänligen kontakta oss om ni kan sända faktura i EDI format.